MDMA וחמלה עצמית: צעדים מקדימים בפיתוח פסיכופארמקולוגיה טיפולית.

 

MDMA מייצר השפעות חברתיות חיוביות ומגוונות. 

 

שיטות אימון קוגניטיביות (קוגניציה זה התודעה המודע) המושרשות בפרקטיקות התבוננות מזרחיות מייצרות גם השפעות אלה דרך פיתוח של מיינד עם חמלה. 

 

בהתחשב בדמיון זה, אנו מציעים שמנגנון פעולה פוטנציאלי אחד של MDMA בפסיכותרפיה הוא באמצעות שיפור של חוויות בין אישיות.

 

מבחן מקדים לרעיון זה. 

 

משתמשי MDMA פנאי נבדקו בשתי הזדמנויות לאחר שצרכו או לא צרכו אקסטזי. 

 

בדקו את החמלה העצמית שלהם לתרחישים מאיימים לפני ואחרי שימוש.

 

נמדדה עלייה בחמלה העצמית והפחתה בביקורת עצמית . 

 

המחקר נעשה על אנשים שצרכו אמדי שלא יוצר מעבדה חוקית וטהורה אלא אנשים שצרכו לפנאי ולכן מחקרים מבוקרים עם MDMA טהור מבחינה תרופתית עדיין נדרשים לבדיקת השפעות אלה בקפדנות.