תקנון פרטיות

מאחר והאתר 10Buy.co.il (להלן: "האתר") מכבד את פרטיות המשתמשים, החליט האתר לפרסם את מדיניותו ביחס להגנת הפרטיות, והוא מתחייב כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמש האתר במידע, הנמסר לו על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידו בעת השימוש באתר.

 

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. כל עוד לא נרשמת לאתר האתר לא אוסף עליך מידע אישי או מידע שיכול לעזור לזהות אותך. פרטיך האישיים שנמסרים בעת הרשמה לאתר מהווים המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתר, לאורך כל התהליך לא נשמרים פרטי תשלום כגון פרטי אשראי או פרטי התחברות לפייפל ולעולם לא נבקש זאת.

 

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בהם, האתר יבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

 

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו אך ורק במאגר המידע של האתר ללא גישה לגורם צד שלישי כלשהו.

 

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

    •    לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.

    •    לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.

    •    לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

    •    לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר, לרבות פרסום מידע ותכנים.

    •    להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.

המידע שישמש את האתר יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

 

מסירת מידע לצד שלישי

האתר לא מעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

    •    אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה (כגון שליחת שמך הפרטי לפייפל בעת התרשום לצורך השלמת תהליך תשלום תקין).

    •    במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר שתחייב חשיפת פרטיך.

    •    אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין.

    •    אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

    •    אם האתר ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילותו לתאגיד כלשהו וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

Cookies

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

פרסומות של צדדים שלישיים

האתר מתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתר שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

 

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

זכות לעיין במידע

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות באמצעות כתובתנו: [email protected].

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר.