תקנון האתר

תוכן האתר

 • אין להעלות אתרים בעלי תוכן מיני, סמים, תרופות, תוכן שאסור לקטינים, או כל תוכן אחר האסור על פי חוק.

 • אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל / לחסום כל אתר במידה והתכנים המופיעים שם אינם הולמים לתקנון.


אתרים לא פעילים

 • הגדרת אתר לא פעיל: אתר בתוכנית החינמית שלא קיימים בו מוצרים וגם בעל האתר לא התחבר לפאנל הניהול ליותר מחודש.
 • אתרים לא פעילים יבוטלו ויימחקו מהמערכת כל כמה חודשים ללא התראה מראש.

תשלומים ותוכניות

 • החיוב מתבצע דרך Paypal או כרטיס אשראי, עם מחזור חיוב אוטומטי.

 • במידה והחיוב האוטומטי ייכשל במהלך פעולת האתר, האתר ישונמך לתוכנית החינמית באופן אוטומטי או ייחסם - לשיקול צוות 10Buy.

 • המחירים יכולים להשתנות בכל עת וללא התראה מראש.

 • התוכניות של האתר יכולות להשתנות בכל עת וללא התראה מראש.

 • מחזור החיוב הוא חודשי, שינוי תוכנית האתר יוביל לשינוי מיידי בתוכנית האתר.
 • לא ניתן למחוק אתר, במידה ורכשתם או שדרגתם לתוכנית בתשלום אז תמיד תוכלו לשנמך בחזרה לתוכנית החינמית.
 • שנמוך או שדרוג האתר מתבצע עצמאית על ידי בעל האתר בלבד דרך פאנל הניהול.

תשלומי תוכנית Affiliate

 • בעל האתר יכול למשוך את הכספים שנצברו לו בחשבון  ה- Affiliate של 10Buy דרך ממשק ניהול המערכת.
 • בקשות משיכה מטופלות תוך 14 ימי עסקים.
 • לכל בקשת משיכה יש לצרף חשבונית מס \ קבלה, משיכה ללא מסמך חשבונאי תגרור קיזוז של 25% עמלה מדמי המשיכה.
 • כל בעל אתר שבחשבון שלו נצבר יותר מ- 1000 ש"ח עובר בדיקה ידנית, ולאחר הבדיקה יתבקש למשוך את הכספים, במידה ולא ימשוך את הכספים תוך 7 ימי עסקים תשלח בקשת משיכה אוטומטית והבקשה תחשב כמשיכה ללא מסמך חשבונאי.
 • הכספים מועברים באמצעות PayPal.

אחריות

 • אין אנו אחראים על כל נזק שעלול להיגרם ישירות או בעקיפין לבעל האתר כתוצאה משימוש בשירותים המוצעים.

 • המערכת מסופקת As Is, וכל האחריות היא אך ורק על בעל האתר.

 • כמו בכל מערכת תוכנה, עלולים להופיע באגים (תקלות) במהלך השימוש במערכת, אנו עושים את כל המאמצים למנוע מקרים כאלה מראש, ובמידה ואנו מקבלים דיווח על באג אנו משתדלים לתקן אותו בהקדם.

 • האחריות על עמידה בתקנון של eBay או בתקנון של כל ספק חיצוני / צד שלישי אחר היא על בעל האתר בלבד.

 • האחריות (כולל אחריות חוקית) על התכנים באתר, כולל שם האתר היא על בעל האתר בלבד.

 • האחריות בבחירת שם החנות היא על בעל האתר בלבד. אין לבחור שם שהוא סימן רשום או מוגן בזכויות יוצרים.